Disclaimer

Het materiaal op deze website dient alleen ter informatie, en is niet bedoeld als juridisch advies of oordeel. De informatie op deze website kan dus niet dienen als juridisch advies of oordeel van een advocaat. Deze website is geen vervanging van een juridische vertegenwoordiging door een gekwalificeerde advocaat.

Het gebruik van links die op de onderhavige website doorverwijzen naar externe bronnen is ter beoordeling van de gebruiker. Deze links houden niet in dat Carreras & Lemoine, LLP zich aansluit bij de pagina’s en de inhoud waarnaartoe wordt gelinkt noch dat Carreras & Lemoine, LLP die onderschrijft of instaat voor de betrouwbaarheid daarvan. Carreras & Lemoine, LLP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe sites en bronnen waarnaar in deze website wordt verwezen.

Deze website is geen advertentie. Carreras & Lemoine, LLP doet geen beloften over resultaten of uitkomsten als gevolg van gerechtelijke stappen, waarvan de juistheid alleen bepaald kan worden door een zaak zelf te te laten beoordelen door een advocaat.

Als u contact opneemt met een advocaat via deze website, per e-mail of per elektronisch formulier, accepteert u dat de informatie die u verzendt niet vertrouwelijk of privé is. U accepteert ook dat de onderhavige website niet is beveiligd en dat alle verzonden informatie is verzonden op een niet-vertrouwelijke basis. U accepteert voorts dat het gebruik van onderhavige website en het contact opnemen met Carreras & Lemoine, LLP geen advocaat-klant-relatie doet ontstaan. U accepteert dus dat alle informatie die u verstrekt niet vertrouwelijk is en aan derden kan worden bekendgemaakt.